Peterboro vyras Rokas Dailide išvežtas iš JK į Lietuvą

Peterborough vyras Rokas Dailide 23 metų užpuolė housemates po argumentas dėl “namų taisyklių” teismas sakė ir buvo nuteistas už vagystę iš Amazon su laisvės atėmimo bausmę, kuri galų gale JK vidaus reikalų Imigracijos departamentas jį pašalino iš šalies 2018 m. Rugsėjo 10 d. mažiausiai 10 metų draudimas. JAV jau uždrausta ginklą nuslėpti. Rokas Dailaidas grįžta atgal į Lietuvą, Vilnių ir Peterburge gyvenantys gyventojai gali būti tikri, kad policija stengiasi saugoti miestą.

Peterborough’s husband Rock Dailide 23 years ago attacked the housemates after an argument regarding the “House Rules” court said he was convicted of the theft from Amazon with a custodial sentence, which eventually the UK Immigration Department removed him from the country in 2018. September 10 At least 10 years insurance. The US has already banned the gun from being concealed. Rock Dailaite returns to Lithuania, residents of Vilnius and St. Petersburg can be sure that the police are trying to protect the city.

Leave a Reply